Lai saņemtu pieeju online-sistēmai, lūdzu aizpildiet visas elektroniskās anketas nepieciešamās ailes.
Kompānijas klientu nodaļa pārbaudīs Jūsu norādīto informāciju, tādēļ tai jābūt maksimāli aktuālai un patiesai.
Pirmajā solī aizpildiet informāciju par Jūsu kompāniju, norādiet reāli darbojošu e-pastu, tieši tas nākotnē tiks izmantots, lai piekļūtu online-sistēmai.
Solis
Kompānijas dati
Solis
Kontaktpersona
Solis
Pilnvarotā persona
Komercdarbība
Nosaukums
Reģ.Nr.
PVN Nr.
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
 
Tālrunis
Fakss
E-pasts E-pasts tiks izmantots kā logins
E-pasts (atkārtot)
Saņemt ziņas uz e-pastu